Những lời khuyên để tạo ra một logo sexy

Đây là logo của bạn, thương hiệu của bạn. Bạn cần cảm nhận nó trong mỗi tế bào của mình .

1. Phải rõ ràng trên giá trị cốt lõi mà bạn muốn logo truyền đạt
Logo của tôi phản ảnh sự trung thực, dung cảm và sự vui vẻ.
Những giá trị này phải được thể hiện xuyên suốt quá trình xây dụng thương hiệu của bạn, chứ không chỉ là logo. Những giá trị này giúp bạn đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp với mục đich của mình và thu hút mọi người.
Nếu bạn chưa phát hiện ra giá trị nào, hãy lập danh sách công việc phải làm ngay lập tức.

2. Xác định 5 – 10 từ khóa đại diện
Từ khóa cho Logo của tôi là “heart-brain, truth, orgasmically joyfull. Co-active coaching and light”

3. Tìm biểu tượng phù hợp với từ khóa và giá trị của bạn
Logo của tôi được thiết kế là một trái tim bên trong một ngọn lửa.

4. Thuê người thật sự hiểu thương hiệu của bạn để thiết kế logo giúp bạn
Đừng chỉ tìm người đã làm tốt việc thiết kế logo. Nếu người đó không thực sự hiểu thương hiệu của bạn, không nói đến việc họ sáng tạo thế nào, họ sẽ không tinh tế để nắm bắt được những gì bạn muốn thể hiện.

5. Kiểm tra logo của bạn trông như thế nào trên các phương tiện xây dựng thương hiệu.
Kiểm tra logo trên website và các công cụ marketing trước khi dành thời gian và đông sức để hoàng thành bản logo hoàn chỉnh. Nhiều khi bạn yêu thích những thứ của riêng mình nhưng khi đặt lên website nó lại không cân đối với phần nội dung.

6. Đảm bảo kết quả cuối cùng là thích hợp
Đây là logo của bạn, thương hiệu của bạn. Bạn cần cảm nhận nó trong mỗi tế bào của mình .
Tôi tin rằng tạo được một cuộc sống và kinh doanh thành công sẽ mang đến cho bạn niềm vui, bạn cần sắp xếp các yếu tố của doanh nghiệp phù hợp với giá trị và mục địch cốt lõi của bạn. Đó là cách tôi đã tạo ra doanh nghiệp 6 con số mà tôi hào hứng thức dậy vào mỗi sáng và có nhiều khách hàng của tôi cũng đang làm những điều tương tự cho chính họ.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *